Biuro rachunkowe FKD Agnieszka Całus

Rozumiemy Twój biznes

Firma Konsultingowo Doradcza Agnieszka Całus

Wieloletnie doświadczenie

Dialog i dobry kontakt z klientem – dużo czasu poświęcamy na merytoryczne rozmowy z naszymi klientami i czas ten jest dla nas najważniejszym elementem budowania dobrej współpracy. Staramy się rozumieć problemy klientów i być dla nich mocnym oparciem w realizacji nawet najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych projektów gospodarczych.

Dotacje

Dotacja na kapitał obrotowy dla:  

FIRMA KONSULTINGOWO-DORADCZA „A.CAŁUS” Agnieszka Całus

w CZĘSTOCHOWIE, NIP: 949-077-68-81 

FIRMA KONSULTINGOWO-DORADCZA „A.CAŁUS” Agnieszka Całus w Częstochowie otrzymała wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4, dotacje na kapitał obrotowy.

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Planowanym efektem projektu jest niezaprzestanie i utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki zostało udzielone wsparcie, tj. do 30 września 2020 roku. Wartość projektu stanowi kwota 64.931,13 PLN i w całości finansowana jest  z Funduszy Europejskich.


Opinie klientów