• Szkolenia wstępne dla pracowników,
  • szkolenia okresowe dla pracowników,
  • szkolenia dla pracodawców,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • kompleksowy nadzór BHP.