• Prowadzenie pełnej dokumentacji zatrudnienia pracowników oraz osób wykonujących prace w ramach umów zlecenia i umów o dzieło;
 • opracowywanie list wynagrodzeń wraz z możliwością pełnego utajnienia systemu płacowego;
 • rozliczanie płac, rozliczanie obciążeń podatkowych i obciążeń ZUS;
 • opracowywanie i wysyłka deklaracji podatkowych (PIT) i ZUS;
 • opracowywanie sprawozdawczości miesięcznej dla pracowników oraz sprawozdawczości rocznej do rozliczenia rocznego dochodowego;
 • reprezentowanie firmy klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie rozliczeń pracowniczych;
 • sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania;
 • zastępstwo procesowe przed sądem pracy w zakresie prawa pracy;
 • opracowanie systemu sprawozdawczości zgodnego z potrzebami klienta;
 • prowadzenie kartotek urlopów pracowniczych i innych nieobecności (ewidencja czasu pracy);
 • opracowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • prowadzenie korespondencji urzędowej w związku zatrudnianiem pracowników;
 • pomoc w prawidłowym dokumentowaniu zatrudniania pracowników oraz ich zwalniania;
 • rozliczanie obciążeń na PFRON;
 • wyliczenie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy;
 • kontrolowanie terminów badań lekarskich;
 • kontrolowanie terminów szkoleń BHP;
 • opracowanie innych umów związanych z procesem zatrudnienia (umowy o zakazie konkurencji, umowy o indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności materialnej, umowy wykorzystywania własnego majątku pracownika do celów służbowych itp.);
 • pomoc przy prowadzeniu i wykorzystywaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.