• Zakładanie przedsiębiorstw we wszelkich formach dopuszczonych prawem;
  • zmiany form organizacyjnych podmiotów gospodarczych, w tym m. innymi: przygotowywanie i prowadzenie procedur łączenia i przekształcania spółek handlowych, wspólne przedsięwzięcia, fuzje;
  • opracowywanie dokumentacji do uzyskania kredytu bankowego;
  • ocena zwrotu środków przy wdrożeniu przedsięwzięcia gospodarczego;
  • tworzenie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwie dla optymalizacji kosztów;
  • analizy finansowe i rachunkowość zarządcza;
  • pomoc inwestorom zagranicznym w uruchomieniu działalności gospodarczej w Polsce;
  • reprezentacja klienta przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi w zakresie spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.