Dla Wszystkich Klientów Rozpoczynających działalność gospodarczą

  • bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące zagadnień związanych z otwarciem i rejestracją przedsiębiorstwa jak również wyborem formy opodatkowania, omówienie zagadnień związanych z zatrudnieniem pracowników i obowiązkach względem budżetu,
  • bezpłatne spotkanie z informatykiem w zakresie doboru sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • bezpłatne spotkanie ze specjalistą w zakresie wywiązywania się z  obowiązków BHP,
  • rabat 40% od wynegocjowanej ceny na usługi w ramach podpisanej umowy obowiązujący przez trzy pierwsze miesiące prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla Wszystkich dotychczasowych Klientów promujących nasze biuro

  • Każdy nasz klient, który poleci nas swoim znajomym i z tego polecenia zostanie zawarta z naszym biurem umowa -otrzyma jednomiesięczną zniżkę w wysokości 100% wartości miesięcznej usługi nowego klienta.
  • Każdy nasz klient rozpoczynający dodatkową działalność, bądź przenoszący inną swoją działalność z innego biura otrzyma 30% rabat na drugi i 40% rabat na kolejne podmioty.

Dla Wszystkich Klientów zmieniających biuro

  • 80% wynegocjowanej ceny za prowadzenie ksiąg handlowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów w pierwszym miesiącu współpracy,
  • 60% wynegocjowanej ceny za prowadzenie ksiąg handlowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów w drugim miesiącu współpracy,
  • 50% wynegocjowanej ceny za prowadzenie ksiąg handlowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów w trzecim miesiącu współpracy.

 

Promocje obowiązują od 1 października 2015 roku

Przyznane promocje podlegają zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy od podpisania umowy